I de sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Annorlunda Catering AB, eller av någon annan för Annorlunda Catering AB räkning, vidtas lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den digitala kommunikationen på vår webbplats samt hur du kan gå tillväga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

 

INFORMATIONSSKYDD

Vi vidtar så omfattande säkerhetsåtgärder som möjligt för att skydda dina personliga uppgifter och följer de standardavtalsklausuler* som EU-kommissionen har tagit fram.

* Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter för de personer som ansvarar för och hanterar personliga uppgifter. Klausulerna reglerar även frågor som de registrerade individernas rättigheter och hur eventuella tvister kring avtalet ska lösas.

 

ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA

Annorlunda Catering AB behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att utföra de tjänsterAnnorlunda Catering AB erbjuder våra kunder och samarbetspartners.

 

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi hämtar alltid in ditt godkännande när du lämnar ifrån dig någon form av personuppgifter eller andra uppgifter som kan användas för att identifiera vem du är. Den rättsliga grunden för att hämta in och behandla informationen är

– att du gett ditt samtycke.
– ett berättigat intresse från båda parter.
– personuppgifterna behövs för att vi ska kunna leva upp till de avtal om våra produkter och tjänster som vi har med dig som kund.

Vi samlar in och hanterar följande personuppgifter:

– förnamn
– efternamn
– e-post

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Annorlunda Catering AB och att få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade.

 

WEBBPLATSEN LAGRAR OCKSÅ COOKIES I DIN WEBBLÄSARE

Du kan läsa mer ingående om de cookies vi använder längre ner på denna sida. De olika typer av cookies vi använder är följande:
– Nödvändiga cookies (Cookies som krävs för att sajten ska fungera men som inte används för att identifiera en person.)
– Cookies för statistik och marknadsföring

 

INFORMATIONSDELNING MED TREDJE PART

Vi delar endast personligt identifierbar information med betrodda samarbetspartners i de fall det är väsentligt för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Vi ställer höga krav på att våra partners behandlar din personliga information med samma integritet och säkerhet som vi själva gör, och tillåter inte under några som helst omständigheter att samarbetspartners eller underleverantörer använder delade personuppgifter i andra syften än de som Annorlunda Catering AB har definierat.

VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED FÖLJANDE UNDERLEVERANTÖRER/ PARTNERS:
I dagsläget delar vi ingen information insamlad på hemsidan med tredje part.

VI DELAR FÖLJANDE UPPGIFTER MED VÅRA UNDERLEVERANTÖRER/ PARTNERS:
I dagsläget delar vi ingen information insamlad på hemsidan med tredje part.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG PÅ ANNORLUNDA CATERING AB
Fredrik Fellenius
08 661 37 64
[email protected]

DATASKYDDSOMBUD PÅ ANNORLUNDA CATERING AB
Fredrik Fellenius
08 661 37 64
[email protected]

Delningsfunktioner och inbäddat material från social medier som kan förekomma på webbplatsen och därmed möjliggör för följande leverantörer av sociala medier att inhämta data som identifierar dig när du besöker vår webbplats:

FACEBOOK
Facebook-funktioner som kan komma att integreras på vår webbplats och läsa eller lagra cookies för Facebooks räkning: – Gilla-knappen (gör det möjligt att gilla objektet på Facebook) – Facebook Dela (gör det möjligt att dela objektet på Facebook) – Facebook Social Graph (gör så att vår webbplats kan hämta inslag från Facebook till vår webbplats, till exempel profilbilder)

Klicka här för att se Facebooks datapolicy.

Klicka här för mer information om Facebooks cookies.

INSTAGRAM
Instagram-funktioner som kan komma att integreras på vår webbplats och läsa eller lagra cookies för Instagrams räkning: – Logga in på Instagram (gör så att användaren kan logga in på sitt Instagram-konto och interagera med vår webbplats via det kontot)

Klicka här för att se Instagrams sekretesspolicy.

 

COOKIES

Gör en förfrågan Vi återkommer inom 24 timmar (mån-fre)


Vilka tjänster behöver ni?
Catering
Hyra lokal
Personal
  • Bifoga dina sparade favoriter*

Vi behöver ditt godkännande att hämta in dina kontaktuppgifter: