Vår mat

Maten levereras färdig att ställa fram direkt på bordet

All vår mat kommer upplagd på fat och i skålar, färdig att ställa fram direkt på bordet. Varma rätter levereras i värmeboxar som enkelt pluggas in i ett vanligt vägguttag för att bibehålla värmen. Vi kan även leverera maten kall om ni föredrar att värma den själva.

Vi har självklart möjlighet att komponera menyer med mat och dryck helt efter ert tycke och smak. Minimum antal av varje enskild rätt är 10 portioner.

Om du eller någon/några av dina gäster är allergiska: Glöm inte att tydligt informera oss om vilka livsmedel som ska uteslutas ur din beställning, alternativt vilka livsmedel som ska uteslutas ur den specialkost vi skickar med. Vi ordnar specialkost liknande originalmenyn eller efter era önskemål!

Menyer

Porslin, glas, bord & stolar

Förutom att beställa catering kan du även hyra porslin, bord, stolar, dukar etc. till festen eller middagen. Praktiskt och bekvämt och du slipper disken dagen efter!

Välj om du vill ha porslinet och övrigt gods levererat till dig samma dag som tillställningen eller dagen innan. Liksom uppläggningsfat från maten hämtas hyrgods nästkommande vardag i överenskommelse med dig som kund. Leveransavgiften för hyrgodset varierar beroende på geografiskt avstånd och tillgänglighet.

Inget av det ni hyr behöver sedan diskas! Det är enbart att ställa direkt ner i sina respektive emballage.

Bardiskar och Möbler

Vi har även barmiljöer, tält, loungemöbler och annan utrustning. Detaljer som ramar in festen lite extra.

Serveringspersonal

Behöver du hjälp med servering eller uppdukning? Vi har vår egen serveringspersonal som är behjälpliga med allt inom festens ramar!

Vi har en kärna av mycket erfarna arbetsledare och serveringspersonal som har jobbat med oss i upp till 20 år. Några av dem har andra arbeten och jobbar hos oss extra då och då. Andra är fast anställda och blir för våra kunder ett välbekant ansikte utåt. Förutom serveringspersonal kan vi även ordna med DJ, artister och annan personal som festen kräver.

Personal kan du hyra av oss i samband med matbeställning. Dessvärre kan du inte enbart hyra serveringspersonal av oss.

Bra att veta

 • Minimumdebitering för Annorlundas personal är 4 timmar
 • Personaltiden räknas från avgång till återkomst i vårt kök på Jungfrugatan 19
 • Avbokning av personal måste göras minst 5 arbetsdagar före festen/arrangemanget
 • Moms tillkommer på priset
 • Alla priser är inklusive sociala kostnader
 • Alla våra medarbetare är olycksfallsförsäkrade
 • Vi är medlemmar i Visita och har kollektivavtal

Förkommet gods

Trasigt eller skadat gods debiteras extra utifrån gällande prislista. Var därför noggranna med att packa tillbaka allt i respektive emballage.

Villkor

Definitioner
En catering är en leverans av endast mat.
Ett arrangemang/event är när catering tillhandahålls tillsammans med personal och/eller hyrgods. T.ex. för konferens, eller vid
grupp- och festvåningsbeställning.
Ett arrangemang/event kan hållas i en av kund bokad lokal, kunds egen lokal eller lokal bokad via Annorlunda Catering.
Beställare är den person, juridisk eller fysisk, som är betalningsskyldig för arrangemanget.
En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per
deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.
En bokningsförmedlare är ett företag som förmedlar arrangemangsbokningar inklusive eller exklusive förmedling av betalning för bokningen.

Offert
Offerten gäller endast för angivet datumet och uppgivet antal gäster. Offerten är giltig i 14 dagar om inte annat överenskommits.

Beställning vid catering
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Beställningen är ej bindande förrän Annorlunda Catering återkommit med en skriftlig bekräftelse.
Har beställaren särskilda önskemål gällande t.ex specialkost, m.m. ska det framföras redan vid beställningstillfället,
och senast tre arbetsdagar innan leverans.
Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

Specialkost
Vid arrangemang/event där antalet specialkost överstiger 10% av det bekräftade antalet gäster tillkommer en kostnad för specialkostskock.

Avbeställning/ändring vid catering
Vid cateringleveranser måste alla ändringar vara oss tillhanda senast tre hela arbetsdagar före leverans. Detta gäller även specialkost.
Vid antal över 50 personer ska ändringar vara oss tillhanda 10 arbetsdagar före. Detta gäller även specialkost.
Om ändringar skulle dyka upp senare kan vi inte garantera att de går att lösa men vi gör alltid vad vi kan, dock kan en extra kostnad tillkomma.
Vid justering av antal till färre än det bekräftade antalet gäller avbokningsreglerna nedan.
Vid avbokning av catering med ett bekräftat ordervärde under 30.000 kr senare än 5 arbetsdagar debiteras 50 %,
senare än 3 arbetsdag 100% av bekräftad beställning.
Vid avbeställning av catering med ett bekräftat ordervärde över 30.000 kr senare än 8 veckor före leveransens första dag ska
beställaren ersätta leverantören med 50 % av bekräftat belopp.
Vid avbeställning av catering med ett bekräftat ordervärde över 30.000 kr senare än fyra veckor före leveransens första dag ska
beställaren ersätta leverantören med 100 % av bekräftat belopp.

Personal
Arrangemangsplats där kommunala färdmedel saknas debiterar vi för ersättning för resekostnader till och från arrangemangsplatsen
från vårt kök på Jungfrugatan Stockholm.
Personalen är försäkrad, Annorlunda Catering har kollektivavtal och är medlemmar i Visita.
Minimidebitering är 4 timmar per personal, tiden beräknas från vårt kök på Jungfrugatan och tillbaka.

Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga, enligt beställningen, uppkomna kostnader. Om deltagarna ska betala något var för sig måste
detta godkännas av leverantören.
Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning ska ske enligt överenskommelse.
Har avtal träffats om betalning mot faktura ska beställaren utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum.
Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta
med ett tillägg av åtta procentenheter.
Vid betalning av catering som privatperson debiteras förskott på 100 % 3 arbetsdagar innan leverans av catering, betalning görs via
kortbetalning alternativt Swish.
Andra villkor kan gälla vid större arrangemang, information finns då i er bekräftelse.
Vid event/arrangemang förbehåller sig Annorlunda Catering rätten att förskottsfakturera 80% av bekräftat belopp med sista betalningsdag
4 veckor innan eventet/arrangemanget. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

Avbeställning Event/Arrangemang/Lokaler
Avbeställning ska ske skriftligt.
Vid avbeställning senare än 8 veckor före arrangemangets första dag ska beställaren ersätta leverantören med
50 % av bekräftat belopp.
Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag ska beställaren ersätta leverantören med 100 % av bekräftat belopp.
Slutgiltigt antal och specialkost meddelas senast fyra veckor före arrangemangets första dag. Vid justering av antal som görs senare
än fyra veckor debiteras 100%.
Vid avbokning av bokad lokal debiteras full hyra.
Vid avbeställning av del av beställning ska ersättningen avse den avbeställda delen.
Observera att avbokning gällande tex, båtar, övriga lokaler och DJ som är bokade genom Annorlunda Catering kan
ha andra avbokningsregler än vi.
Eventuell handpenning kan förekomma vid bokning av lokaler, dessa återbetalas inte.

Reservation för prisändringar
Annorlunda Catering reserverar sig för eventuella prishöjningar som ligger utanför Annorlunda Caterings kontroll.

Ansvar för egendom/vållande av skada
Annorlunda Catering har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i Annorlunda Caterings lokaler utan överenskommelse.
Skulle det visa sig att Annorlunda Catering eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom
förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen.
Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

Värdefull egendom
Om beställaren vill ta med sig egendom av värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen,
ska beställaren upplysa leverantören om detta.
Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har
åtagit sig att ansvara för egendomen.

Force Majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Leverans av maten

Givetvis har vi på Annorlunda våra egna chaufförer och lastbilar som tar maten säkert till festen. Vi levererar i hela Storstockholm mot en leveransavgift. Avgiften varierar beroende på tidpunkt och avstånd.

Nuvarande debitering för leverans inom Stockholms tullar, under vardagar och innan klockan 17.00 är 595,-. Efter klockan 17.00 tillkommer 250,-/timme. Lördagar är leveranskostnaden 945,-. Returerna hämtas nästkommande vardag till en kostnad av 200,-. Samtliga priser är exklusive moms.

Därefter ökar avgiften beroende på geografiskt avstånd, tid på dygnet och vilken dag det rör sig om. Vi offererar de priser som gäller för just dig när du gör din beställning. Returerna hämtas alltid följande vardag.

Föredrar ni att hämta beställningen själva är ni varmt välkomna att göra det på Jungfrugatan 19. Returerna lämnar ni tillbaka nästkommande vardag.

Annorlunda prioriterar miljöarbetet!

Sedan hösten 2008 är vi med i Stockholms stads Klimatpakt.
Klimatpakten består av ett antal företag i Stockholmstrakten som alla har som ambition att minska sina utsläpp med 10% eller mer.

Annorlunda transporterar mycket gods och varor med egna transportbilar. För att värna om miljön har vi börjat använda biodisel i samtliga transportbilar.

Drycken

Ta med er egen dryck eller låt oss hantera allt som har med festens dryck att göra.

Till de flesta av våra festlokaler kan ni ta med er egen inköpta dryck. Mot en hanteringskostnad kan vi hjälpa er att transportera och kyla den och sedan ta hand om tomglas om ni önskar.
Alternativet är att vi även köper in den dryck som behövs. Vi hanterar sedan kylning, transport och tomglas. Hanteringsavgiften varierar beroende på omfattning och volym.

Oavsett hjälper vi gärna till med val av dryck och uppskattning av mängd som kommer att gå åt.

Tillstånd

Tillstånd kan erfordras i olika sammanhang, till exempel om ni väljer att bjuda på all dryck till middagen men sedan har en kontant-bar efteråt. En motsvarande bar med vinstintresse där gästerna betalar själva kräver således ett tillstånd från tillståndsmyndigheten.

Fler tjänster

Vi hjälper gärna till med alla tänkbara tillbehör till just er tillställning!

Vi har tillexempel möjlighet att ordna:

 • Blommor, ljus och annan bordsdekoration
 • Dekor, tyger, bardiskar, loungemöbler, med mera
 • Musik, DJ och underhållning
 • Inbjudningar, placerings- och menykort
 • Is- och bartillbehör
 • Tält

Hyr även festlokal

Hyr våra festlokaler i Stockholm! Vi har festlokaler som passar alla typer av tillställningar, så väl den stora festen, konferensen eller mässan som den lilla och mer intima middagen. Magasin 9 i Frihamnen, Kolskjulet på Kastellholmen är några av våra unika lokaler.

Att hyra festlokal

Var ute i god tid för att vara säker på att få just den lokal du vill ha! Många lokaler är uppbokade långt i förväg, även om det finns möjlighet att hyra med kort varsel också. Och man ska inte glömma bort möjligheten att hyra tält och skapa en miljö helt anpassad efter egen smak och tycke.

Förutom de festlokaler i Stockholm som beskrivs på vår hemsida har vi även möjlighet att boka in andra lokaler om någon speciell önskas.

En förutsättning för att hyra lokal är att du beställer vår mat etc. Betalning sker sedan kontant eller mot faktura med betalningsvillkor 10 dagar netto.

Läs mer om våra festlokaler

Miljöpolicy

Vi arbetar ständigt för att förbättra vår miljöpolicy. Vi på Annorlunda anser att arbete för en bättre miljö och en hållbar verksamhet är nödvändig för ett lönsamt företag.

Vi är medlemmar i Klimatpakten PLUS och arbetar aktivt för en bättre miljö genom inköp av råvaror, och produkter som framställts under goda etiska och ekologiska förutsättningar. Därav, i den mån det är möjligt, använder vi oss av ekologiska och närproducerade råvaror. Vårt kött kommer exempelvis från Rocklunda Gård, en sörmländsk familjegård. Kvalité för oss på Annorlunda handlar inte bara om den färdiga maten utan även om sättet den tillagas på och hur transporten sedan sker till kunden.

Vår erfarna personal hushåller med resurser genom att förhindra överflöd av råvaror. De minimerar även användningen av engångsförpackningar och icke-återvinningsbara produkter. De engångsartiklar vi trots allt använder är miljövänligt klassade.

Källsortering är en viktig del i vårt arbete och vi tar alltid hand om vårt avfall på ett ansvarsfullt sätt. En kontinuerlig diskussion förs med sophämtningsföretaget för att ständigt effektivisera sorteringen och hanteringen.

Trots att vi är beroende av våra lastbilar för leverans planerar vi alltid våra körningar i förväg för att minska körsträckan och med det minska utsläppen. Vår geografiska placering i Stockholm ger oss även en närhet till många av våra kunder. De lastbilar vi använder är miljöklassade och byts succesivt ut för att få in bättre bilar sett ur miljö- och säkerhetsperspektiv.

Vi prioriterar även leverantörer som arbetar för miljön samt produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi stödjer även initiativet Hållbara Hav som arbetar för en hållbar utveckling av Östersjön! Vi är stolta över att årligen kunna sponsra detta initiativ och anser deras arbete mycket viktigt för en hållbar framtid för våra vatten.

hållbarahav

Gör en förfrågan Vi återkommer inom 24 timmar (mån-fre)


Vilka tjänster behöver ni?
Catering
Hyra lokal
Personal
 • Bifoga dina sparade favoriter*

Vi behöver ditt godkännande att hämta in dina kontaktuppgifter: